GET TO KNOW ME

'Let your life be a Message of Hope'

Tijdens mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk (Academie Theologie, CHE) heb ik mijn eigen spiritualiteit ontdekt. Een rijke zoektocht die gelukkig nooit stopt. Er zijn 2 momenten waarop ik mij het dichtst bij God voel. Allereerst is dat wanneer ik zing, aanbid. In mijn eentje, in een aanbiddingsteam; zingen is geluk. 
'Zingen is 2 x bidden' sprak Augustinus ooit. Ook hiervoor mag je altijd contact met mij opnemen!


De tweede plaats waar ik God het sterkst ervaar is wanneer ik het leven 'stilzet'. Deze stilte vond ik in Taizé (Frankrijk), op Iona (Schotland), leerde ik door Lectio Divina, het kloosterleven, via christfulness en vond ik uiteindelijk…

in mijn huis, in mijn hart. Maar ook door op een bewuste en dankbare manier in het leven te staan.


De gouden maar ook donkere momenten van de afgelopen jaren hebben mij gevormd, gelouterd, bezield.  Het stimuleerde mij om scherp, overtuigd te leven vanuit de visie dat het leven waardevol is en om mijn omgeving, relaties en de ander nooit als een vanzelfsprekendheid te zien. God geeft ons zo rijkelijk veel en iedere dag is een kans om daar liefdevol en duurzaam mee om te gaan. Met mijzelf, de ander en het andere.

Ik nodig je uit om, met mijn hulp, te leren ontdekken hoe balans, rust, loskomen van vaste patronen en een aanbiddende levensstijl, levend vanuit jouw verlangen en talent, onderdeel kunnen worden van jouw dagelijks leven. Leer leven met Aandacht!


Tot voor kort stond ik als docent godsdienst voor de klas op een middelbare school. Met leerlingen in gesprek over zingeving, hun (on)bewuste zoektocht naar God, verlangens, passies en levensvragen, is prachtig. Naast mentoraat, coachte ik leerlingen als persoonlijk mentor. Hierbij integreerde ik tools die ik ook inzet bij de training christfulness, voor leerlingen die behoefte hadden aan meer rust en balans in hun leven of agenda. Diezelfde zingevingsvragen werden ook gesteld door mensen die ik tijdens andere werkervaringen ontmoette.

En nu zie ik er naar uit om jou van hart tot hart te ontmoeten! Je bent welkom zoals je bent.

So, that's a part of my story. What is yours?