CHRISTFULNESS

Ontwikkel een genadevolle houding. Word je bewust van gewoontepatronen & ontwikkel nieuwe keuzes. Leer leven met aandacht. Kom op adem & tot rust bij God.

Christfulness is een Bijbels verantwoorde variant op mindfulness. Er zijn meerdere varianten.  Zelf bied ik deze training aan als gecertificeerd trainer christfulness, zoals opgezet door en gevolgd bij W. Touwen via de Praktijk voor Christelijke Hulpverlening.

Bijbels verantwoord
Haar opzet binnen christfulness is om onderzoek te doen naar wat er aan lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten en gewoonten is, onder leiding van God en Zijn Geest op basis van Psalm 139:23-24.  
W. Touwen heeft naast de MBCT opleiding ruim 900 uur onderzoek gedaan en uiteindelijk de wetenschappelijke elementen erin gelaten en de ‘rommel’ eruit. Deze Bijbelse variant is getoetst door 20 christenhulpverleners.

Alle oefeningen en teksten zijn aangepast en gericht op onze God en Zijn Geest.
Dit is de voorwaarde en het uitgangspunt. 

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat alle oefeningen zijn omgezet naar Bijbels verantwoorde oefeningen. Binnen mindfulness wordt meditatie veelvuldig gebruikt voor het 'in jezelf keren'. Binnen christfulness niet; hier wordt meditatie altijd gekoppeld aan God. Oefeningen die ik met je doorneem (bv. aandacht, ademhaling, lichaamsverkenning) koppel ik altijd aan onze relatie met God. Het is voor mij een bewuste keuze om christfulness uitsluitend aan te bieden aan christenen, zodat gewaarborgd wordt dat christfulness een zuiver christelijke training blijft.

Persoonlijke visie
Ik heb vanuit mijn persoonlijke visie en geloofsovertuiging bewust een keuze gemaakt waarom ik mij niet inlaat met mindfulness (bv. yoga), maar juist wel met christfulness. Zonder hier op deze plek erover uit te wijden, nodig ik je uit om mij vooral te bevragen op mijn visie. 

Ik nodig je uit om via christfulness te ontdekken dat je niet alleen in contact komt met jezelf, maar juist daarnaast ook op een bijzondere manier met God. Je gaat ervaren hoe het is om met aandacht en een genadevolle houding in het hier en nu aanwezig te zijn met een open houding voor God en Zijn Hand in jouw leven. 

Je mag hierbij vertrouwen op mijn gevoeligheid, theologische opleiding en relatie met God.


Voor wie?
De training christfulness kan worden gevolgd in (klein) groepsverband maar ook individueel. De training beslaat een duur van 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Het vraagt van de cursist om een dagelijkse investering van een uur (aan een stuk of opgedeeld) per dag gedurende de gehele training. Dit kan thuis aan de hand van oefeningen die je meekrijgt. De oefeningen kun je doen aan de hand van de cursusmap en oefeningen die je van mij ontvangt bij de eerste bijeenkomst, om thuis te beluisteren.

Globale opzet bijeenkomsten christfulness (en omgaan met gevoelens en gewoonten)

  • Iedere bijeenkomst openen we met gebed.

  • Aan de hand van Lectio Divina behandelen we een Bijbeltekst. De verwerking hiervan vindt plaats d.m.v. overdenking, meditatie, beweging, een lied of via een creatieve uitwerking. Soms stem ik dit af op de persoon. 

  • Iedere bijeenkomst oefenen we met minstens één christelijke meditatie of oefening, die je daarna ook thuis in praktijk kunt brengen.

  • Via het gebed, de Bijbeltekst en de christelijke meditatie stellen wij ons open voor Gods Geest en leer je luisteren naar wat Hij jou zeggen wil.

  • Daarnaast krijg je meer inzicht in jouw vaste leefpatronen: je ontwikkelt via de oefeningen bewustwording van deze patronen en je leert dat je daarin (nieuwe) keuzes kunt maken voor je dagelijks leven.

We richten ons op God, Jezus en de Heilige Geest en vragen om Zijn hulp in het toetsen en het opmerkzaam maken van ons lichaam, onze zintuigen, onze gedachten en gevoelens, onze relaties en omgeving en de Bijbel.


Welkom zoals je bent
In de ruimte waar ik de training geef zijn matjes en stoelen aanwezig. Kom zoals je bent, neem een houding aan die voor jou prettig is (de oefeningen kunnen zowel liggend als zittend worden uitgevoerd). Je kunt in gewone, ruim zittende kleding aan de training deelnemen.


Wees welkom om te leren hoe stressgevoelens, aangeleerde leefpatronen, gedachten die voor jou niet helpend zijn of het gevoel dat jouw omgeving jou geeft, op te merken, met een genadevolle houding. Leer hoe jij je weer kunt opladen, vanuit Gods Genade. Leer leven met aandacht.

Interesse? Neem contact op! Ik nodig je uit om onder mijn begeleiding te ontdekken wat christfulness voor jouw leven en jouw relatie met God kan betekenen.